Färnebo vindkraftpark

RES Renewable Norden AB (RES) planerar att söka tillstånd
för att bygga en vindkraftpark strax utanför Sala, norr om Västerås, i Sala kommun.

På den här webbsidan kommer du att kunna läsa löpande information,
utredningar, ansökan och annat relevant innehåll gällande Färnebo vindkraftpark.

Vi finns såklart tillgängliga för att ta emot synpunkter
och svara på frågor om projektet, antingen via telefon eller e-post. 
Du hittar våra kontaktuppgifter här.

 

Här hittar du samrådsunderlaget för Färnebo vindkraftpark. Ett kompletterande samrådsunderlag avseende infartsväg hittar du här.

Interaktiv Story Map

Upptäck projektets geografiska aspekter med hjälp av vår Story Map över Färnebo vindkraftpark. En Story Map ger dig möjlighet att interaktivt utforska och förstå olika aspekter av vindkraftparken på ett visuellt och intuitivt sätt.

Genom interaktiva kartor kan du upptäcka exempel på placeringen av vindkraftverken
och hur de integreras i landskapet. Dessutom får du en överblick över projektets omfattning och möjlighet att läsa mer om de geografiska faktorerna som påverkar dess utformning och placering.

Klicka dig runt på kartan för att zooma in på specifika platser och få mer detaljerad information.


Story Map över Färnebo vindkraftpark

Vindkraft


Rasmus Adelswärd

Projektledare

Tel: 0735-24 99 22

Mail: rasmus.adelsward@res-group.com


Marian Ramos

Biträdande projektledare

Tel: 0708-85 13 22

Mail: marian.ramos@res-group.com


RES Renewable Norden AB

Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg

Tel: 031-339 59 60 

Mail: info.nordics@res-group.com