Om du har frågor eller synpunkter på projektet är du varmt välkommen att kontakta oss.
Det gör du via formuläret nedan eller direkt till någon av Färnebo vindkraftparks projektledare.

Skicka förfrågan


Rasmus Adelswärd

Projektledare

Tel: 0735-24 99 22

Mail: rasmus.adelsward@res-group.com

 


Marian Ramos

Biträdande projektledare

Tel: 0708- 85 13 22

Mail: marian.ramos@res-group.com


RES Renewable Norden AB

Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg

Tel: 031-339 59 60 

Mail: info.nordics@res-group.com