Förlängd svarstid för synpunkter

I samband med det allmänna samrådet för Färnebo vindkraftpark har det framkommit att svarstiden för att lämna in synpunkter gällande projektet har varit något kort. Därför förlänger vi svarstiden till den 19 juni 2024.

Om ni har synpunkter och/eller information att tillföra projektet, vänligen ta kontakt enligt kontaktuppgifterna nedan. Vi önskar i första hand synpunkter via e-post eller vanligt brev.

Märk gärna ditt e-postmeddelande eller brev med ”Färnebo vindkraftpark”.

Skriftliga synpunkter ska vara WSP tillhanda senast 19 juni 2024.

WSP Sverige AB
Att: Tomas Bolvin
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
e-post: tomas.bolvin@wsp.com
tel: 010-721 11 17

Är du fastighetsägare och/eller bor inom ca 3 km från projektområdet kommer du att få information skickad till dig via post.