Om RES i Norden

RES är världens största oberoende företag inom förnybar energi. Med över 40 års erfarenhet av att utveckla, bygga och drifta projekt inom förnybar energi möjliggör vi omställningen till ett hållbart energisystem.

RES är aktiva i Norden sedan över 20 år tillbaka och är idag strax över 70 medarbetare fördelade på våra kontor i Sverige och Norge.
Med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet arbetar vi med vindkraft till land och havs, solenergi, batterilagring, grön vätgas, transmission och distribution. Vi drivs av passionen och visionen att skapa en hållbar framtid där alla har tillgång till prisvärd, koldioxidfri energioch det gör vi genom att vara en närvarande och dedikerad partner genom hela projektens livstid.