Story Map över Färnebo vindkraftpark

Här kan du se en interaktiva Story Map över Färnebo vindkraftpark!

Upptäck projektets geografiska aspekter med hjälp av vår Story Map över Färnebo vindkraftpark. En Story Map ger dig möjlighet att interaktivt utforska och förstå olika aspekter av vindkraftparken på ett visuellt och intuitivt sätt.

Genom interaktiva kartor kan du upptäcka exempel på placeringen av vindkraftverken
och hur de integreras i landskapet. Dessutom får du en överblick över projektets omfattning och möjlighet att läsa mer om de geografiska faktorerna som påverkar dess utformning och placering.

Klicka dig runt på kartan för att zooma in på specifika platser och få mer detaljerad information.


Storymap över Färnebo vindkraftpark