Processplan

Här kan du ta del av processplanen för projektet. Till att börja med kan du se en illustration av tillståndsprocessen där du steg för steg kan se vilka olika nedslag som finns. 

När projektet godkänns uppdaterar vi denna sida med en processplan för Färnebo vindkraftpark.