Samrådsutställning

Här kan du upptäcka den utställning som tog plats på Färnebo vindkraftparks samråd 6/5 - 2024. 

Dokument för fotomontage hittar du här.

Broschyr om Färnebo vindkraftpark kan du läsa här.

Uppdatering 5/6-2024: 

Efter att det upptäckts ett fel i kartor med synbarhetsanalysen som visades under utställningen har dessa kartor bytts ut i berörda dokument. Det som hade blivit fel är kartorna inte visade de områden där alla 15 vindkraftverk är synliga utan bara de områden där upp till 14 vindkraftverk syns.

 

Ny karta med synbarhetsanalys finns här, samt längre ned i ordinarie utställningsmaterial: